Kvaliteta

Ispitivanja kvalitete vode s izvorišta Nevra izvršena su u nekoliko navrata u razdoblju od 2003. do danas. Ispitivanja su vršili ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I SGS INSTITUT FRESENIUS, NJEMAČKA.
Bakteriološka analiza vode urađena je sukladno propisima Pravilnika za prirodna otvorena izvorišta. Istodobno, analize pokazuju da u vodi izvorišta Nevra nisu izolirane bilo kakve bakterije ili klice, što ukazuje na povoljne prirodne uvjete izvorišta. 
Kvaliteta vode obrađna je kompletnim fizičko-kemijskim, radiološkim i bakteriološkim analizama.

Fizičo-kemijske karakteristike vode:
Analize fizičko-kemijskih parametara vode u izvorištu Nevra pokazuju da je voda
- Pitka i ima veoma prijatan ukus
- Temperatura izvora je 6,0ºC
- pH vrijednost 6,90
- mineralizacija 166mg/l
- prema jonskoj klasifikaciji voda je: hidrokarbonatno-kalcijsko-magnezijskog tipa
- prosječna izdašnost izvora iznosi 26 l/s

Radiološka ispitivanja i mjerenja,. Koja je 2003. i 2007. Godine izvršio Zavod za javno zdravstvo FBiH, pokazuju da uzorci vode iz nalazišta Nevra odgovaraju odredbama Pravilnika o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije čvjekova okoliša.
Na osnovi rezultata ispitivanja kvalitete vode, može se zaključiti sljedeće:
- kvaliteta vode s izvora Nevra u potpunosti odgovara uvjetima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode
- kvalitete podzemnih voda u izvorištu Nevra pokazuju konstantnu stabilnost i izdašnost tijekom svih godišnjih doba
- kvaliteta podzemnih voda u izvorištu ukazuje na povoljne geološke i hidrogeološke uvjete zaštite vodonosnika u čijoj krovini je nepropusni kompleks metariolita, a u pozadini paleozojskih metamorfita
- nepropusni kompleks slivova metariolita sprječava infiltraciju površinskih voda i zagađivača u zaleđu izvorišta
- pozitivan faktor očuvanja kvalitete vode u izvorištu je ulazno-prelivni tip izvora, što onemogućuje privlačenje površinskih voda i zagađivača
- podzemne vode u izvorištu imaju karakter hladnih voda, što je prouzročeno nadmorskom visinom (1200 m), relativno niskom srednjom godišnjom temperaturom (9,0º C), litološkom sastavom naslaga, izrazitom pokrivenošću terena vegetacijom i dužem vremenu zadržavanja.

Share |
 footer  boca footer2016  designer17