Prirodna izvorska voda NEVRA dolazi iz netaknute i čiste prirode bogate šumama, izvanredno hidrogeološki zaštićene od bilo kakva onečišćnja na nadmorskoj visini od 1200 metara sa stalnom temperaturom od 6Cº.

Izvorište vodotoka NEVRA nalazi se u blizini naselja Deževice u općini Kreševo na padinama planina Lopata i Visočica, odnosno na zahvatu planina Bitovnja i Vranica, na visini od 2112 metara.

Posebnost vode NEVRA je dugogodišnji prirodni proces filtriranja, gdje NEVRA putuje kroz više od 900 m visinske razlike, kao i desetcima kilometara dug put kroz debele slojeve mineralnih stijena.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogledajte koorporativni video

o nevri    kvaliteta     proizvodi     izvorište    certifikati    kontakt

 
o nevri        kvaliteta         proizvodi         izvorište         certifikati         kontakt  

početna

        NEVRA © 2011 sva prava pridržana           design SIK computers

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Poduzeće Nevra d.o.o. Kreševo, osnovano je 2006. godine kada su započete imlementacije projekta. Danas, na padinama planina Lopate i Visočice, te u zahvatu planina Bitovinje i Vranice, nalazi se visokomodernizirana tvornica koja crpi vodu s izvora Nevre. Tvornica je smještena u općini Kreševo, u mjestu Deževice.

Ukupna veličina objekta je 1500 m² od čega 700 m² čini punionica sa skladišnim prostorom za ulaznu sirovinu, te skladište od 800 m² za gotove proizvode. Trenutna linija za punjenje prirodne izvorske vode ima kapacitet oko 10000 l/h.

Ciljevi koji su postavljeni pred ovaj ambiciozni projekt počinju od same kvalitete vode koja nosi naziv Nevra. Besprijekorna kvaliteta i svježina Nevre, garancija su da će Nevra za kratko vrijeme postati tržišni lider na tržištu voda u BiH, a naravno i šire.

Ispitivanje se vrši kontinuirano od 2003. godine do danas, a ispitivanja su vršili Zavod za javno zdravstvo FBiH, Zavod za javno zdravstvo Travnik i SGS INSTITUT FRESENIUS iz Njemačke.
Ispitivanja su pokazala da je voda: pitka i ima veoma ugodan okus, pH vrijednost 6,90, mineralizacija 166mg/l, ukupna tvrdoća 127 CaCO3/l, prema jonskoj klasifikaciji voda je hidrokarbonantno-kalcijsko-magnezijskog tipa. Sama kvaliteta vode je takva da odgovara uvjetima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode. Navedena ispitivanja su pokazala da na izvorištu Nevra nisu izolirane bilo kakve bakterije ili klice, što ukazuje na povoljne prirodne uvjete izvorišta kao i konstantnu izdašnost i stabilnost tijekom svih godišnjih provjera.
Dana 25. 6. 2010. godine svečano je otvorena punionica, što predstavlja ulazak robne marke Nevra na tržište BiH sa sljedećim asortimanom:
PET 0,5L, PET 1,5L, PET 5L, PET 8L, 5-galon odnosno 18,9l (namjenjem aparatima za vodu).
Poduzeće je početkom 2011. godine izvršilo implementaciju ISO 9001:2008 i HACCP. Poduzeće također u 2011. g. radi redizajn etiketa, uvodi na tržište nove proizvode odnosno PET 0,6 L te vodu u staklenoj ambalaži od 330 ml i 750 ml. , no na tome naš posao ne završava, nego se nastavlja stalnim usavršavanjem djelatnika i nuđenjem korisnicima isključivo kvalitetnog proizvoda.

 
o nevri        kvaliteta         proizvodi         izvorište         certifikati         kontakt  

početna

        NEVRA © 2011 sva prava pridržana           design SIK computers

 
 

Ispitivanja kvalitete vode s izvorišta Nevra izvršena su u nekoliko navrata u razdoblju od 2003. do danas. Ispitivanja su vršili ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I SGS INSTITUT FRESENIUS, NJEMAČKA.
Bakteriološka analiza vode urađena je sukladno propisima Pravilnika za prirodna otvorena izvorišta. Istodobno, analize pokazuju da u vodi izvorišta Nevra nisu izolirane bilo kakve bakterije ili klice, što ukazuje na povoljne prirodne uvjete izvorišta.
Kvaliteta vode obrađna je kompletnim fizičko-kemijskim, radiološkim i bakteriološkim analizama.

Fizičo-kemijske karakteristike vode:
Analize fizičko-kemijskih parametara vode u izvorištu Nevra pokazuju da je voda
- Pitka i ima veoma prijatan ukus
- Temperatura izvora je 6,0 ºC
- pH vrijednost 6,90
- mineralizacija 166mg/l
- prema jonskoj klasifikaciji voda je: hidrokarbonatno-kalcijsko-magnezijskog tipa
- prosječna izdašnost izvora iznosi 26 l/s
 

Radiološka ispitivanja i mjerenja, koja je 2003. i 2007. godine izvršio Zavod za javno zdravstvo FBiH, pokazuju da uzorci vode iz nalazišta Nevra odgovaraju odredbama Pravilnika o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije čovjekova okoliša.
Na osnovi rezultata ispitivanja kvalitete vode, može se zaključiti sljedeće:
- kvaliteta vode s izvora Nevra u potpunosti odgovara uvjetima Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode
- kvalitete podzemnih voda u izvorištu Nevra pokazuju konstantnu stabilnost i izdašnost tijekom svih godišnjih doba
- kvaliteta podzemnih voda u izvorištu ukazuje na povoljne geološke i hidrogeološke uvjete zaštite vodonosnika u čijoj krovini je nepropusni kompleks metariolita, a u pozadini paleozojskih metamorfita
- nepropusni kompleks slivova metariolita sprječava infiltraciju površinskih voda i zagađivača u zaleđu izvorišta
- pozitivan faktor očuvanja kvalitete vode u izvorištu je ulazno-prelivni tip izvora, što onemogućuje privlačenje površinskih voda i zagađivača
- podzemne vode u izvorištu imaju karakter hladnih voda, što je prouzročeno nadmorskom visinom (1200 m), relativno niskom srednjom godišnjom temperaturom (9,0º C), litološkim sastavom naslaga, izrazitom pokrivenošću terena vegetacijom i dužem vremenu zadržavanja.

 

 

 

 

 

 

o nevri        kvaliteta         proizvodi         izvorište         certifikati         kontakt  

početna

        NEVRA © 2011 sva prava pridržana           design SIK computers

 

o nevri        kvaliteta         proizvodi         izvorište         certifikati         kontakt  

početna

        NEVRA © 2011 sva prava pridržana           design SIK computers

 

 

 

 

Izvorište vodotoka NEVRA nalazi se u blizini naselja Deževice u općini Kreševo na padinama planina Lopata i Visočica odnosno na zahvatu planina Bitovnja i Vranica, 2112 metara.

Posebnost vode NEVRA je dugogodišnji prirodni proces filtriranja, gdje NEVRA putuje kroz više od 900 m visinske razlike, kao i desetcima kilometara dug put kroz debele slojeve mineralnih stijena.
 

 

 

 

 

o nevri        kvaliteta         proizvodi         izvorište         certifikati         kontakt  

početna

        NEVRA © 2011 sva prava pridržana           design SIK computers

 

 

 

 

 

 REZULTATI ANALITIČKIH PARAMETARA

 

 

HACCP

 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BIH

CERTIFIKAT

 

RADIOLOŠKA ISPRAVNOST VODE

ISO .9001-2008

SGS

 

 

ANALIZA - BIOINSTITUT ČAKOVEC

 
o nevri        kvaliteta         proizvodi         izvorište         certifikati         kontakt  

početna

        NEVRA © 2011 sva prava pridržana           design SIK computers

 

 

 

Sjedište uvoznika za RH
Nevra d.o.o. Zagreb
Matije Gupca 2,
Otok Nartski 10361
Sesvetski Kraljevec

Tel/Fax: 00385/12760-089

Mob: 00385/996937558

00385/994570300
mail: info@nevra.hr

 

 

 

 

  

Sjedište punionice:
Nevra d.o.o. Kreševo
Resnik bb- 71260 Kreševo
Tel/Fax: 00387 30 80 46 33
info@nevra.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o nevri        kvaliteta         proizvodi         izvorište         certifikati         kontakt  

početna

        NEVRA © 2011 sva prava pridržana           design SIK computers

 

o nevri        kvaliteta         proizvodi         izvorište         certifikati         kontakt  

početna

        NEVRA © 2011 sva prava pridržana           design SIK computers