Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Izvorište vodotoka NEVRA nalazi se u blizini naselja Deževice u općini Kreševo na padinama planina Lopata i Visočica odnosno na zahvatu planina Bitovnja i Vranica, 2112 metara.

Posebnost vode NEVRA je dugogodišnji prirodni proces filtriranja, gdje NEVRA putuje kroz više od 900 m visinske razlike, kao i desetcima kilometara dug put kroz debele slojeve mineralnih stijena.

Share |
 footer  boca footer2016  designer17